תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא 

משפחת לדרמן הי"ו 5:35 6:30 7:05 8:09 5:00 6:37 יוצר, אדיר דר מתוחים 5:15

6:27

צו הגדול

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י

6:29 7:24 6:15 9:03 6:15   יוצר זולת קרובות 6:19 7:32
א' דפסח ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:15

7:25

מה טובו

8:30

9:39

גר"א

6:39 7:32 יוצר אופן זולת גאולה טל אחרי 7:32 7:32
חול המועד פסח       7:50 9:02-8:58 6:40 אחרי השיעור     7:01-7:03 שקיעה
ז' דפסח ה"ר מרדכי פרלמאן נ"י 6:34

7:29

מה טובו

7:50 8:57 6:09  7:47 יוצר אופן זולת גאולה קרובות 6:24 7:37 

שמיני מברכים

ה"ר יששכר אייסן נ"י 6:39 7:34 7:55 8:52 6:14 7:52   6:29 7:42

תזריע מצורע

ה"ר משה פליישמן נ"י 6:43 7:38 7:50 8:46 6:18 7:57 זולת  6:33 7:47

אחרי-מות קדושים

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:48 7:43 7:45 8:41 6:23 8:03 זולת 6:38 7:53
אמור ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י 6:53 7:49 7:40 8:36 6:29 8:08 זולת 6:43 7:58

בהר בחוקותי מברכים

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 6:58 7:53 7:35 8:32 6:33 8:14 זולת 6:48 8:04

במדבר

  7:03 7:58 7:25 8:28 6:38 8:19  אהבה זולת ממורבוך 6:53 8:09

שבועות

  7:15

8:05

מה טובו

8:00

9:08

גר"א

7:15 8:11 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:55 8:11