תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:41 6:36 8:05 9:00 5:06 6:42 יוצר אופן זולת 5:21 6:32
נח מורה מורינו הרב שליט"א 4:35 5:30 7:05 8:03 4:00 5:36 4:15 5:26
לך לך ה"ר לוי ורדונר נ"י 4:29 5:24 7:05 8:05

3:54

5:31
4:09 5:21
וירא ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 4:25

5:20

7:10 8:08 3:50 5:28 4:05 5:18

חיי שרה מברכים

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:22 5:17 7:15 8:12 3:47 5:25
4:02 5:15
תולדות ה"ר יצחק פרוינד נ"י 4:20 5:15 7:20 8:16 3:45 5:24 4:00 5:14
ויצא ה"ר דוד פקטר נ"י 4:20

5:15

7:20 8:20 3:45 5:24
4:00 5:14
וישלח ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 4:21 5:16 7:25 8:23 3:46 5:26 4:01 5:16
וישב מברכים ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 4:24 5:19 7:30 8:27 3:49 5:29
4:04 5:19
חנוכה

5:45 7:00 8:31-8:28


 

מקץ חנוכה ר"ח ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:23

5:23 7:25 8:30 3:53 5:20 יוצר אופן מאורה זולת 4:08 5:23
ויגש ה"ר בנימין קוטלר נ"י 4:33 5:28 7:35 8:33 3:58 5:38 4:13 5:28
י' בטבת

7:00

8:34

4:15

5:15 סליחות מוצאי צום: 5:19
ויחי מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:38 5:33 7:35 8:35 4:03 5:43 4:18 5:33
שמות
4:44 5:39 7:40 8:36 4:09 5:49 4:24 5:39