תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים

ה"ר דוד נוישטט נ"י

לע"נ ר' זלמן ב"ר רפאל 

5:50 6:45 7:55 8:58 5:15 6:51 יוצר אופן זולת 5:30 6:41
נח מורה מורינו הרב שליט"א 5:43 6:38 8:05 9:00 5:08 6:44   5:23 6:34
לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ בנו דניאל שלמה

4:36 5:31 7:05 8:02

4:01

5:37   4:16 5:27
וירא ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 4:30

5:25

7:10 8:05 3:55 5:32   4:10 5:22

חיי שרה מברכים

ה"ר ישראל ליכטמן נ"י 4:26 5:21 7:10 8:08 3:51 5:28   4:06 5:18
תולדות ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 4:22 5:17 7:15 8:11 3:47 5:26   4:02 5:16
ויצא מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:21

5:16

7:20 8:15 3:46 5:24   4:01 5:14
וישלח ה"ר דוד פקטר נ"י 4:20 5:15 7:20 8:19 3:45 5:24   4:00 5:14
חנוכה     5:45 7:00          

 

וישב חנוכה מברכים ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:16

5:16 7:20 8:23 3:46 5:13 יוצר מאורה זולת 4:01 5:16
מקץ ה"ר בנימין קוטלר נ"י

4:23

5:18 7:30 8:27 3:48 5:28   4:03 5:18
י' בטבת       7:00

 

4:00

  סליחות    
ויגש ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 4:00 5:07 7:35 8:30 3:52 5:32   4:07 5:22
ויחי ה"ר מרדכי פערלמן נ"י 4:32 5:27 7:35 8:33 3:57 5:37   4:12 5:27

שמות מברכים

  4:37 5:32 7:40 8:35 4:02 5:42   4:17 5:32