תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

 ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:18 8:13 7:25 8:23 6:53 8:36 אהבה, זולת, ממורבוך 7:08 8:26

שבועות

מורה מורינו הרב שליט"א 7:30 8:20 8:00

הגר"א:

9:06

7:30 8:27  יוצר, אופן, זולת, קרובות, מוסף 7:10 8:27

נשא

הבחור החשוב בנימין וייל נ"י

7:21

8:16

7:25

8:23 

6:56

8:39

 

7:11

8:29

בהעלותך ה"ר ישעיהו הלוי נ"י 7:23 8:18 7:25 8:24 6:58 8:40   7:13 8:30

שלח מברכים

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל

וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

7:23 8:18 7:30 8:26 6:58 8:41   7:13 8:31

קרח ר"ח

החבר הרב יוסף הלברשטט נ"י 7:23 8:18 7:25 8:29 6:58 8:40 יוצר אופן זולת  7:13 8:30

חקת

משפחת לדרמן

לע"נ ר' אברהם חיים בן עובדיה הלוי ז"ל

7:21 8:16 7:35 8:32 6:56 8:38   7:11 8:28
בלק ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:18 8:13 7:40 8:35 6:53 8:34   7:08 8:24

י"ז בתמוז

      7:00 8:36 7:00 8:06 סליחות  

מוצאי צום:

8:11

פנחס ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:14 8:09 7:40 8:38 6:49 8:29  זולת 7:04 8:19

מטות ומסעי מברכים

ה"ר חיים גורדימר נ"י 

7:09 8:04 7:45 8:41 6:44 8:23 זולת 6:59 8:13

דברים חזון

  7:03 7:58 7:40 8:43 6:38 8:16 אהבה, זולת, ממורבוך 6:53 8:06

 תיקון ליל שבועות יתקיים בשעה 11:00