תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא זכור

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:37 6:32  7:05 8:06  5:02 6:39  יוצר זולת קרובות 5:17 6:29

פורים דמוקפין (יום ב')

 

  6:25 7:00 8:05  1:30   קרובות    
צו פרה ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י 6:31 7:26 8:00 9:01 6:06 7:44 יוצר זולת קרובות 6:21 7:34

שמיני מברכים החודש

משפחת לדרמן הי"ו 6:36 7:31 7:55 8:55 6:11 7:49 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:26 7:39

תזריע 

מורה מורינו הרב שליט"א 6:41 7:36 7:45 8:49 6:16 7:54 יוצר 6:31 7:44

מצורע הגדול

ה"ר שמואל מייברג נ"י 6:46 7:41 7:45 8:44 6:21 8:00 יוצר זולת קרובות 6:36 7:50
א' דפסח

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

6:58

7:43

מה טובו

8:10

9:20

הגר"א

6:58 7:52 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:38 7:52
חול המועד פסח       7:50 8:41-8:38 7:00 אחרי השיעור    

שקיעה:

7:19

שבת חול המועד פסח

ה"ר דוד פקטר נ"י

6:51   7:46 7:35 8:38 6:26 8:05 יוצר אופן זולת גאולה 6:41  7:55
ז' דפסח החבר ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:02

7:47

מה טובו

7:40 8:37 7:02  7:57 יוצר זולת קרובות 6:42 7:57 

אחרי מות מברכים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:55 7:50 7:35 8:34 6:30 8:11   6:45 8:01

קדושים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:00 7:55 7:45 8:30 6:35 8:16 זולת  6:50 8:06
אמור הבה"ח בנימין וייל נ"י 7:05 8:00 7:30 8:27 6:40 8:22 זולת 6:55

8:12

בהר ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:10 8:05 7:30 8:25 6:45 8:27 זולת 7:00 8:17

בחוקותי מברכים

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל

וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

7:14 8:09 7:25 8:23 6:49 8:32 זולת 7:04 8:22

במדבר

  7:18 8:13 7:25 8:23 6:53 8:36 זולת 7:08 8:26