תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה  ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 6:41 7:31 6:15  תקיעה:

9:40~

6:00 ואח"כ תשליך 

  פיוטים 6:21 7:30
ב' דר"ה  ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י  

7:30

מה טובו

6:15

תקיעה:

10:00~

6:10  7:30 פיוטים אחרי השעה:
7:30
7:30
צום גדליה         8:56 6:05 7:17     מוצאי צום:
7:19

וילך שובה

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 6:26 7:21 7:50 8:51 6:01 7:37 יוצר אופן זולת 6:16 7:27

יום כפור

ה"ר שלום מאיר ארלנגר נ"י 1:30

כל נדרי:

6:29

ערבית:

7:19

אדון עולם:

6:40

המלך:

7:25

קריאת התורה:

11:35

מוסף:

12:30

מנחה:

3:35

נעילה:

5:35

שמות:

7:15

פיוטים וסליחות 6:09 7:20

האזינו

ה"ר אהרן מושקט נ"י 6:16 7:11 7:55 8:53 5:51 7:27   6:06 7:17

א' דסוכות

מורה מורינו הרב שליט"א 6:22

7:07

מה טובו

7:50 8:53 6:22 7:13 יוצר אופן זולת קרובות 6:02 7:13

חוהמ"ס

 

    7:50 8:53-8:54 6:20 אחרי השיעור    שקיעה: 6:39 - 6:38  

שבת חוהמ"ס

ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י 6:07 7:02 7:50 8:54 5:42 7:18 יוצר זולת 5:57 7:08
הושענא רבה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

   6:15 7:45 8:54 6:13        

שמחת תורה

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:13

6:43

מה טובו

7:30 חצות: 12:30  5:35 ואח"כ הקפות 7:04 יוצר אופן זולת גשם 5:53 7:04

בראשית

  6:08 7:03 7:55 8:55 5:33 7:09  יוצר אופן זולת 5:48 6:59