תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

4:26 5:21 7:30 8:29 3:51 5:31   4:06 5:21

וארא מברכים

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י  4:30 5:25 7:35 8:32  3:55 5:36   4:10 5:26

בא

ה"ר אהרן מושקט נ"י  4:36  5:31 7:35  8:34  4:01 5:41    4:16 5:31

בשלח שירה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י  4:41 5:36 7:40  8:36 4:06  5:47    4:21 5:37
יתרו ה"ר שמואל מייברג נ"י  4:48 5:43  7:40 8:36  4:13 5:53    4:28 5:43

משפטים מברכים

הבה"ח שלמה פרידמן נ"י  4:54  5:49  7:40 8:36  4:19 5:58    4:34 5:48

תרומה

ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י  5:00 5:55  7:35 8:34  4:25 6:04   4:40 5:54

תצוה

מורה מורינו הרב שליט"א  5:07 6:02 7:35  8:32 4:32   6:10   4:47 6:00
כי תשא ה"ר שלמה זלמן גנס נ"י 5:12  6:07  7:30 8:29 4:37   6:16   4:52 6:06

ויקהל מברכים שקלים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:18  6:13 7:25  8:25 4:43   6:21 יוצר זולת קרובות מוסף 4:58 6:11
פקודי מורינו הרב אייסן שליט"א  5:23  6:18  7:20  8:20 4:48   6:26 יוצר 5:03

6:16

ויקרא זכור

   5:28 6:23  8:15 8:15  4:53 6:31  יוצר זולת קרובות 5:08 6:21