תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:16 7:06 6:15  תקיעה:

9:40~

5:35 ואח"כ תשליך 

  פיוטים 5:56  
ב' דר"ה ה"ר בנימין עזריה נ"י   

7:05

מה טובו

6:15

תקיעה:

10:00~

5:45 7:06 פיוטים   7:06
צום גדליה           5:40 6:52     מוצאי צום:
6:55

וילך שובה

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 6:00 6:55 7:55 8:55 5:35 7:10 יוצר אופן זולת 5:50 7:00

יום כפור

ה"ר אהרן מושקט נ"י 1:30

כל נדרי:

6:05

ערבית:

6:55

אדון עולם:

6:20

המלך:

7:05

קריאת התורה:

11:15

מוסף:

12:10

מנחה:

3:15

נעילה:

5:15

שמות:

6:55

פיוטים וסליחות 5:45 6:55

האזינו

מורה מורינו הרב שליט"א 5:51 6:46 8:00 8:56 5:26 7:02   5:41 6:52

א' דסוכות

הבה"ח דן פרידמן נ"י 5:59

6:44

מה טובו

7:55 8:56 5:59 6:49 יוצר אופן זולת קרובות 5:39 6:49

חוהמ"ס

 

    7:50 8:57 5:55 אחרי השיעור    שקיעה: 6:16 - 6:12  

שבת חוהמ"ס

ה"ר משה אייסן נ"י 5:43 6:39 7:55 8:58 5:18 6:54 יוצר זולת 5:33 6:44
הושענא רבה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

  6:54  7:45 8:58 5:50        

שמחת תורה

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:50

6:35

מה טובו

7:30 חצות: 12:30  5:10 ואח"כ הקפות 6:41 יוצר אופן זולת גשם 5:30 6:41

בראשית

  5:45 6:40 8:00 8:59 5:10 6:46  יוצר אופן זולת 5:25 6:36