תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

 

 

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י  7:20

8:15

7:30 8:33 6:10  8:46 אהבה זולת 7:10 8:26

ט' באב

    8:46 7:00 8:34 6:50 8:09 קרובות, קינות

שקיעה:

7:49

8:14

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל ברוך קנרברג נ"י 7:17 8:12 7:35 8:36 6:52 8:32 יוצר אופן זולת אלוקיכם 7:07 8:22

עקב

ה"ר אהרן מושקט נ"י 7:12 8:07 7:40 8:39 6:47 8:26   7:02 8:16

ראה מברכים

ה"ר יצחק פרוינד נ"י  

7:06 8:01 7:45 8:42 6:41 8:20   6:56 8:10
שופטים

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 

לע"נ שרה צביה בת שמואל דוד

6:59 7:54 7:50 8:45 6:34 8:12   6:49 8:02

כי תצא

מורה מורינו הרב שליט"א 6:52 7:47 7:50 8:47 6:27 8:04   6:42 7:54

כי תבוא

ה"ר יהודה פרידמן נ"י 6:44 7:39 7:50 8:49 6:19 7:55   6:34 7:45

נצבים

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 6:35 7:30 7:55 8:50 6:10 7:46   6:25 7:36
א' דר"ה   6:41 7:31 6:15  תקיעה:

9:40~

6:00 ואח"כ תשליך 

  פיוטים 6:21 7:30
ב' דר"ה    

7:30

מה טובו

6:15

תקיעה:

10:00~

6:10  7:30 פיוטים אחרי השעה:
7:30
7:30
צום גדליה         8:56 6:05 7:17     מוצאי צום:
7:19