תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות ה"ר מיכאל קרנברג הי"ו 4:44 5:39 7:40 8:36 4:09 5:49 4:24 5:39

וארא מברכים

ה"ר יוסף הלברשטט הי"ו 4:50 5:45 7:40 8:37 4:15 5:55
4:30 5:45

בא

ה"ר יהודה אייסן הי"ו

4:57 5:52 7:40 8:36 4:22 6:01
4:37 5:51

בשלח שירה

ה"ר שלמה גוגנהיים הי"ו 5:03 5:58 7:35 8:34 4:28 6:06
4:43 5:56

יתרו

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 5:09 5:04 7:35 8:31 4:34 6:12
4:49 6:02

משפטים שקלים מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן הי"ו 5:15 6:10 7:25 8:28 4:40 6:18 יוצר, זולת, קרובות, מוסף 4:55 6:08

תרומה

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר הי"ו 5:20 6:15 7:20 8:24 4:45 6:23 יוצר 5:00 6:13

תצוה זכור

ה"ר מיכאל קרנברג הי"ו 5:26 6:21 7:20 8:19 4:51 6:28 יוצר, זולת, קרובות 5:06 6:18
תענית אסתר

7:00 8:17 5:00 6:07 סליחות

שקיעה:

5:47

מוצאי צום:

6:10

פורים דמוקפין

6:20 7:00 8:16 1:30
קרובות

כי תשא פרה

ה"ר משה אייסן הי"ו 5:31 6:26 7:15 8:14 4:56 6:33 יוצר, זולת, קרובות 5:11 6:23

ויקהל פקודי החודש מברכים

מורה מורינו הרב שליט"א 5:35 6:30 7:10 8:08 5:00 6:38 יוצר, זולת, קרובות, מוסף 5:15 6:28
ויקרא
6:30 7:25 8:00 9:02 6:05 7:43 יוצר 6:20

7:33

-