תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא זכור

מורה מורינו הרב שליט"א   5:28 6:23  7:15 8:15  4:53 6:31  יוצר זולת קרובות 5:08 6:21

תענית אסתר

      7:00 8:12 5:05 6:12 סליחות  

מוצאי צום:

6:14

פורים דמוקפין (יום ו')

הבה"ח צבי שטיגליץ

  6:25 7:00 8:11     קרובות    
צו ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 5:33 6:28 7:10 8:10 4:58 6:36 יוצר 5:13 6:26

שמיני מברכים פרה

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:28 7:23 8:00 9:04 6:03 7:41 יוצר זולת קרובות 6:18 7:31

תזריע החודש ר"ח

ה"ר שלום מאיר ארלנגר נ"י 6:33 7:28 7:55 8:58 6:08 7:46 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:23 7:36

מצורע הגדול

ה"ר אהרן מושקט נ"י 6:38 7:33 7:50 8:52 6:13 7:51 יוצר זולת קרובות 6:28 7:41
א' דפסח

ה"ר דוד נחום מושינסקי נ"י  לע"נ איטה בת מרקוס

6:42

7:37

מה טובו

8:10

9:24

הגר"א

6:17 7:56 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:32 7:46
חול המועד פסח

ה"ר שלמה גליס נ"י 

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

    7:50 8:46-8:43 6:55 אחרי השיעור    

שקיעה:

7:13-7:15

ז' דפסח ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:56

7:41

מה טובו

7:40 8:42 6:47   יוצר זולת קרובות 6:36  

אחרי מות

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:47 7:42 7:45 8:41 6:22 8:02   6:37 7:52

קדושים מברכים

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 6:52 7:47 7:40 8:36 6:27 8:07   6:42 7:57
אמור ה"ר בנימין עזריה נ"י 6:57 7:52 7:35 8:32 6:32 8:03 זולת 6:47

8:03

בהר ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:02 7:57 7:30 8:28 6:37 8:18 זולת 6:52 8:08

בחוקותי

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:07 8:02 7:30 8:26 6:42 8:24 זולת 6:57 8:14

במדבר מברכים

  7:11 8:06 7:25 8:24 6:46 8:29 זולת 7:01 8:19