פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים

ה"ר בנימין עזריה 

5:45

6:40

8:00

8:59

5:10

6:46

יוצר אופן זולת

5:25

6:36

נח

מורה מורינו הרב שליט"א

5:38

6:33

8:05

9:01

5:03

6:40

 

5:18

6:30

לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ בנו דניאל שלמה

4:32

5:27

7:05

8:04

3:57

5:34

 

4:12

5:24

וירא

החבר הרב יוסף הלברשטט ני

4:27

5:22

7:10

8:07

3:52

5:30

 

4:07

5:20

חיי שרה מברכים

ה"ר בנימין עזריה נ"י

4:23

5:18

7:15

8:10

3:48

5:26

 

4:03

5:16

תולדות

ה"ר שלמה גליס נ"י

4:21

5:16

7:15

8:14

3:46

5:25

 

4:01

5:15

ויצא

הר דוד פקטר ני

4:20

5:15

7:20

8:17

3:45

5:24

 

4:00

5:14

וישלח

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

4:20

5:15

7:25

8:21

3:45

5:25

 

4:00

5:15

וישב  מברכים

הר בנימין עזריה ני

4:22

5:17

7:30

8:25 

 3:47

 5:27

 

 4:02

 5:17

חנוכה

 


5:45

7:00

8:26-8:30

 

 

 

 

 

מקץ חנוכה רח

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:20

5:20

7:25

8:29

3:50

5:18

יוצר מאורה זולת 

4:05

5:21

ויגש

הר בנימין קוטלר

4:30 

5:25 

7:35

8:32 

3:55

 5:35

 

 4:10

5:25 

י' בטבת

 

 

 

7:00

8:32

4:10

5:12

 סליחות

 

סיום הצום

5:17

ויחי

מורינו הרב דן אייסן שליטא

4:35

5:30

7:35

8:34

4:00

5:40

 

4:15

5:30

שמות 

 

4:31

5:26

7:40

8:36

4:06

5:46

 

4:21

5:36