פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר מברכים

 ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:06 8:01 7:25 8:26 6:41 8:23  אהבה זולת ממורבוך 6:56 8:13

שבועות

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י  7:20

8:10

מה טובו

8:00

9:07

גר"א

7:11   יוצר אופן זולת קרובות מוסף 7:00  

נשא

מורה מורינו הרב שליט"א 7:11 8:06 7:25 8:24 6:46 8:28   7:01 8:18

בהעלתך

ה"ר ישעיהו שנלר נ"י

7:15 8:10 7:25 8:23 6:50 8:32   7:05 8:22

שלח

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:18 8:13 7:25 8:23 6:53 8:36   7:08 8:26

קרח מברכים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:21 8:16 7:25 8:23 6:56 8:39   7:11 8:29

חקת

החבר ר' יוסף הלברשטט נ"י 7:23 8:18 7:30 8:25 6:58 8:41   7:13 8:31

בלק

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י  7:24

8:19

7:30 8:27 6:59 8:41    7:14 8:31

י"ז בתמוז

      7:00 8:28 7:00 8:13  סליחות  

שקיעה

7:53

מוצאי צום

8:19

פנחס

ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:23

8:18

7:30 8:29 6:58 8:40  זולת 7:13 8:30 

מטות מסעי מברכים

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

7:21

8:16

7:35 8:32 6:56  8:37 זולת 7:11 8:27 

דברים חזון

  7:18

8:13

7:30 8:35 6:53  8:33 אהבה זולת 7:08 8:23

תיקון ליל שבועות יתקיים בשעה 11:00