פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר מברכים

 מורה מורינו הרב שליט"א 7:11 8:06 7:25 8:24 6:46 8:29 זולת 7:01 8:19

נשא

ה"ר שמואל מייברג נ"י 7:15 8:10 7:20 8:23 7:10   אהבה, זולת, ממורבוך 7:05 8:23

שבועות

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

7:10 8:15 8:00

הגר"א:

9:06

7:25 8:24 יוצר, אופן, זולת, קרובות

אחרי

8:23

8:24
בהעלותך ה"ר אהרן מושקט נ"י 7:19 8:14 7:25 8:22 6:56 8:37   7:09 8:27

שלח

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:21 8:16 7:25 8:23 6:56 8:39   7:11 8:29

קרח מברכים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:23 8:18 7:30 8:25 6:58 8:41   7:13 8:31

חקת

ה"ר בנימין עזריה נ"י 7:23 8:18 7:30 8:27 6:58 8:41   7:13 8:31
בלק מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:22 8:17 7:30 8:29 6:57 8:39   7:12 8:29
פנחס ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:20 8:15 7:35 8:32 6:55 8:37   7:10 8:27

י"ז בתמוז

      7:00 8:33 7:05 8:09 סליחות  

מוצאי צום:

8:15

מטות מברכים

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

7:17 8:12 7:40 8:35 6:52 8:33 זולת 7:07 8:23
מסעי ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 7:13 8:08 7:40 8:38 6:48 8:27 זולת 7:03

8:17

דברים חזון

  7:07 8:02 7:40 8:41 5:55 8:35 אהבה, זולת, ממורבוך 6:57 8:11

תשעה באב

    8:35 7:00 8:42 6:40 7:55 קרובות, קינות

שקיעה:

7:36

מוצאי צום:

7:59

 תיקון ליל שבועות יתקיים בשעה 11:00