פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ גיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

4:26 5:21 7:30 8:29 3:51 5:31   4:06 5:21

וארא מברכים

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י  4:30 5:25 7:35 8:32  3:55 5:36   4:10 5:26

בא

ה"ר אהרן מושקט נ"י  4:36  5:31 7:35  8:34  4:01 5:41    4:16 5:31

בשלח שירה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י  4:41 5:36 7:40  8:36 4:06  5:47    4:21 5:37
יתרו ה"ר שמואל מייברג נ"י  4:48 5:43  7:40 8:36  4:13 5:53    4:28 5:43

משפטים מברכים

הבה"ח שלמה פרידמן נ"י  4:54  5:49  7:40 8:36  4:19 5:58    4:34 5:48

תרומה

ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י  5:00 5:55  7:35 8:34  4:25 6:04   4:40 5:54

תצוה

מורה מורינו הרב שליט"א  5:07 6:02 7:35  8:32 4:32   6:10   4:47 6:00
כי תשא ה"ר שלמה זלמן גנס נ"י 5:12  6:07  7:30 8:29 4:37   6:16   4:52 6:06

ויקהל מברכים שקלים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:18  6:13 7:25  8:25 4:43   6:21 יוצר זולת קרובות מוסף 4:58 6:11
פקודי מורינו הרב אייסן שליט"א  5:23  6:18  7:20  8:20 4:48   6:26 יוצר 5:03

6:16

ויקרא זכור

   5:28 6:23  8:15 8:15  4:53 6:31  יוצר זולת קרובות 5:08 6:21