פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית

 ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:08 7:03 7:55 8:55 5:33 7:09  יוצר אופן זולת 5:48 6:59
נח ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:59 6:54 8:00 8:56 5:24 7:00   5:39 6:50
לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ בנו דניאל שלמה

5:51 6:46 8:00 8:58

5:16

6:52   5:31 6:42
וירא ה"ר אהרן מושקט נ"י 5:43

6:38

8:00 8:59 5:08 6:45   5:23 6:35

חיי שרה מברכים

מורה מורינו הרב שליט"א 5:37 6:32 8:05 9:01 5:02 6:38   5:17 6:28
תולדות ה"ר דוד נוישטט נ"י 4:31 5:26 7:05 8:04 3:56 5:33   4:11 5:23
ויצא ה"ר דוד פקטר נ"י 4:26

5:21

7:10 8:07 3:51 5:29   4:06 5:19
וישלח ה"ר פנחס קרנברג נ"י 4:22 5:17 7:15 8:10 3:47 5:26   4:02 5:16
וישב מברכים מורינו הרב דן אייסן שליט"א

4:20

5:15 7:15 8:14 3:45 5:24   4:00 5:14
חנוכה     5:45 7:00  8:15-8:19        

 

מקץ חנוכה ר"ח ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:15

5:15 7:10 8:18 3:45 5:11 יוצר אופן מאורה זולת  4:00 5:14
ויגש ה"ר בנימין קוטלר נ"י 4:20 5:15 7:25 8:22 3:45 5:25   4:00 5:15
י' בטבת       7:00

8:23 

4:00

5:01  סליחות  

מוצאי צום:

5:06 

ויחי ה"ר יששכר אייסן נ"י 4:22 5:17 7:30 8:26 3:47 5:28   4:02 5:18

שמות

  4:26 5:21 7:30 8:29 4:51 5:31   4:06 5:21