תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


תשרי תשע"ז Print E-mail
Sunday, 25 September 2016 18:03

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:07 6:57 6:15

תקיעות

9:40~

5:30

ואח"כ תשליך


פיוטים 5:47
ב' דר"ה ה"ר יצחק פרוינד נ"י

מה טובו

6:55

6:15

תקיעות

10:00~

5:40 6:56 פיוטים

לא לפני

6:57

6:56
צום גדליה


5:45 סליחות באהל עדינה
5:40 #6:43

מוצאי צום

6:45

וילך שובה

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 5:51 6:46 7:55 8:56 5:26 7:01 יוצר אופן זולת 5:41 6:51

יום כיפור

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 1:30

כל נדרי:

5:56

ערבית:

6:46

אדון עולם:

6:10

המלך:

6:50

הוצאה:

11:00

מוסף:

11:55

מנחה:

3:05

נעילה:

5:05

6:45 פיוטים וסליחות 5:36 6:46

האזינו

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

5:42 6:37 8:00 8:58 5:17 6:53
5:32 6:43
א' דסוכות מורה מורינו הרב שליט"א 5:50

מה טובו

6:35

8:00 8:58 5:50 6:41 יוצר אופן זולת קרובות 5:30 6:41

חוהמ"ס
7:45 8:58-8:59 5:45 אחרי השיעור

שקיעה 6:08-6:04

שבת חוהמ"ס

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 5:35 6:30 8:00 8:59 5:10 6:46 יוצר זולת 5:25 6:36

הושענא רבה
7:40 9:00 5:42שמחת תורה

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:42

מה טובו

6:27

7:30 חצות: 12:23 5:10 ואח"כ הקפות 6:34 יוצר אופן זולת גשם 5:22 6:34

בראשית מברכים


5:38 6:33 8:00 9:01 5:03 6:39 יוצר אופן זולת 5:18 6:29

# ראוי לקרוא שוב קריאת שמע

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 18:13
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions