תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


במדבר תשע"ו Print E-mail
Wednesday, 01 June 2016 17:27

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:16 8:11 7:25 8:23 6:51 8:33 זולת 7:06 8:23

נשא

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:19 8:14 7:20 8:23 7:10
אהבה, זולת, ממורבוך 7:09 8:27

שבועות

ה"ר משה פליישמן נ"י

7:10 8:19 8:00

הגר"א:

9:06

7:29 8:27 יוצר, אופן, זולת, קרובות

אחרי

8:27

8:27
בהעלותך ה"ר מרדכי פרלמן נ"י 7:22 8:17 7:25 8:23 6:57 8:39
7:12 8:29

שלח

ה"ר שמואל קפלן נ"י 7:23 8:18 7:30 8:25 6:58 8:41
7:13 8:31

קרח מברכים

ה"ר דוד פקטר נ"י 7:24 8:19 7:30 8:27 6:59 8:41
7:14 8:31

חקת

מורה מורינו הרב שליט"א 7:23 8:18 7:35 8:30 6:58 8:39
7:13 8:29
בלק מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:21 8:16 7:35 8:33 6:56 8:36
7:11 8:26
פנחס הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:17 8:12 7:40 8:36 6:52 8:32
7:07 8:22

י"ז בתמוז
7:00 8:36 7:00 8:06 סליחות

מוצאי צום:

8:11

מטות מברכים

ה"ר ראובן מילצקי נ"י 7:13 8:08 7:45 8:39 6:48 8:27 זולת 7:03 8:17
מסעי ה"ר אריה קאהן נ"י 7:07 8:02 7:45 8:42 6:42 8:20 זולת 6:57

8:10

דברים חזון


7:00 7:55 7:40 8:44 5:50 8:30 אהבה, זולת, ממורבוך 6:50 8:03

תשעה באב8:30 7:15 8:45 6:35 7:48 קרובות, קינות

שקיעה:

7:29

מוצאי צום:

7:51

 


Last Updated on Wednesday, 01 June 2016 18:24
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions