תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


ויקרא תשע"ו Print E-mail
Tuesday, 15 March 2016 21:42

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא זכור

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:34 6:29 7:10 8:10 4:59 6:36 יוצר זולת קרובות 5:14 6:26

תענית אסתר
7:00 8:06 5:05

6:17

ראוי לקרוא שוב קר"ש

סליחות
מוצאי צום: 6:19

פורים (יום ו')

ה"ר אליהו הכהן אוסטרי נ"י
6:30 7:00 9:05 6:39
קרובות

צו מורה מורינו הרב שליט"א 6:39 7:34 8:05 9:04 6:04 7:41 יוצר 6:19 7:31

שמיני פרה מברכים

ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:34 7:29 8:00 8:58 6:09 7:46 יוצר זולת קרובות 6:24 7:36

תזריע החודש ר"ח

נתרם בעילום שם 6:38 7:33 7:50 8:52 6:13 7:51 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:28 7:41

מצורע הגדול

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:43 7:38 7:45 8:47 6:18 7:56 יוצר זולת קרובות 6:33 7:46
א' דפסח ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:48

7:43

מה טובו

8:10

9:20

הגר"א

6:23 8:02 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:38 7:52
חול המועד פסח

7:50 8:41-8:38 7:00 אחרי השיעור

שקיעה: 7:19-7:21
ז' דפסח ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:02

7:47

מה טובו

7:35 8:37 6:53
יוצר זולת קרובות 6:42

אחרי מות

ה"ר אריה קאהן נ"י 6:53 7:48 7:40 8:36 6:28 8:07
6:43 7:57

קדושים מברכים

ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י 6:58 7:53 7:35 8:32 6:33 8:13
6:48 8:03
אמור ה"ר אליהו לוין נ"י 7:03 7:58 7:35 8:29 6:38 8:19 זולת 6:53

8:09

בהר ה"ר אלי בלוך נ"י 7:08 8:03 7:30 8:26 6:43 8:24 זולת 6:58 8:14

בחוקותי

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 7:12 8:07 7:30 8:24 6:47 8:29 זולת 7:02 8:19

במדבר מברכים


7:16 8:11 7:25 8:23 6:51 8:33 זולת 7:06 8:23

-

Last Updated on Saturday, 19 March 2016 22:52
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions