תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


שמות תשע"ו Print E-mail
Saturday, 02 January 2016 22:06

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:31 5:26 7:35 8:33 3:56 5:36
4:11 5:26

וארא מברכין

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:36 5:31 7:40 8:35 4:01 5:41
4:16 5:31

בא

מורה מורינו הרב שליט"א

4:42 5:37 7:40 8:36 4:07 5:47
4:22 5:37
בשלח שירה ה"ר אריה קאהן נ"י 4:49 5:44 7:40 8:37 4:14 5:53
4:29 5:43
יתרו ה"ר דוד פקטר נ"י 4:55 5:50 7:40 8:36 4:20 5:59
4:35 5:49
משפטים מברכין ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:01 5:56 7:40 8:35 4:26 6:05 4:41 5:55

תרומה

ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 5:07 6:02 7:35 8:32 4:32 6:10
4:47 6:00

תצוה

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה בן לוי

5:13 6:08 7:35 8:29 4:38 6:16
4:53 6:06

כי תשא

ה"ר אברהם אונא נ"י 5:19 6:14 7:20 8:25 4:44 6:21
4:59 6:11
ויקהל שקלים מברכין ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:24 6:19 7:20 8:20 4:49 6:26 יוצר זולת קרובות מוסף 5:04

6:16

פקודי הבה"ח אליהו הנל נ"י 5:29 6:24 7:20 8:15 4:54 6:31
5:09 6:21

ויקרא זכור


5:34 6:29 7:10 8:10 4:59 6:36 יוצר זולת קרובות 5:14 6:26


Last Updated on Monday, 04 January 2016 21:25
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions