תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


בראשית תשע"ז Print E-mail
Thursday, 27 October 2016 10:18

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:38 6:33 8:00 9:01 5:03 6:39 יוצר אופן זולת 5:18 6:29

נח

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:32 5:27 7:10 8:04 3:57 5:34
4:12 5:24

לך לך

ה"ר בנימין קוטלר נ"י 4:27 5:22 7:10 8:07 3:52 5:29
4:07 5:19

וירא

מורה מורינו הרב שליט"א

4:23 5:18 7:15 8:10 3:48 5:26
4:03 5:16
חיי שרה מברכים ה"ר אריה קאהן נ"י 4:21 5:16 7:20 8:14 3:46 5:24
4:01 5:14

תולדות

ה"ר ברוך היינמן נ"י 4:20 5:15 7:20 8:18 3:45 5:24
4:00 5:14

ויצא

ה"ר דוד פקטר נ"י 4:21 5:16 7:25 8:22 3:46 5:25
4:01 5:15

וישלח

ה"ר משה פליישמן נ"י 4:23 5:18 7:30 8:25 3:48 5:27
4:03 5:17
וישב מברכים ה"ר חיים אקס נ"י 4:26 5:21 7:35 8:29 3:51 5:18
4:06 5:21
חנוכה
5:45 7:00 8:29-8:32
מקץ חנוכה ה"ר בנימין קוטלר נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:25

5:25 7:30 8:32 3:55 5:22 יוצר מאורה זולת 4:10 5:25

ויגש

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:35 5:30 7:40 8:34 4:00 5:40
4:15 5:30

י' בטבת
7:00 8:35 4:15

5:17

ראוי לקרוא שוב קר"שמוצאי צום: 5:21
ויחי ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 4:41 5:36 7:40 8:36 4:06 5:46
4:21

5:36

שמות מברכים 4:47 5:42 7:40 8:37 4:12 5:52
4:27 5:42

 

Last Updated on Thursday, 29 December 2016 16:24
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions