תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


דברים תשע"ו Print E-mail
Tuesday, 09 August 2016 22:07

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מנשה שטיגליץ נ"י 7:00 7:55 7:40 8:44 5:50 8:30 אהבה, זולת, ממורבוך 6:50 8:03

תשעה באב



8:30 7:15 8:45 6:35 7:48 קרובות, קינות

שקיעה:

7:29

מוצאי צום:

7:51

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:53 7:48 7:45 8:46 6:28 8:05 יוצר אופן זולת 6:43 7:55

עקב מברכים

מורה מורינו הרב שליט"א 6:45 7:40 7:50 8:48 6:20 7:56
6:35 7:46

ראה ר"ח

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

6:36 7:31 7:50 8:50 6:11 7:47 יוצר אופן זולת 6:26 7:37
שופטים הבה"ח אליהו הנל נ"י 6:27 7:22 7:55 8:51 6:02 7:38
6:17 7:28

כי תצא

ה"ר דוד פקטר נ"י 6:18 7:13 7:55 8:53 5:53 7:28
6:08 7:18

כי תבא

ה"ר דוד הלי נ"י 6:09 7:04 8:00 8:54 5:44 7:19
5:59 7:09

נצבים

ה"ר חיים קרנברג נ"י 6:00 6:55 8:00 8:55 5:35 7:10
5:50 7:00
א' דר"ה
6:07 6:57 6:15 תקיעות 9:40~ 5:30 ואח"כ תשליך
פיוטים 5:47
ב' דר"ה

מה טובו 6:55 6:15 תקיעות 10:00~ 5:40 6:56 פיוטים

לא לפני 6:57

6:56
צום גדליה




5:40 #6:43

מוצאי צום 6:45

# ראוי לקרוא שוב קריאת שמע

Last Updated on Thursday, 11 August 2016 19:45
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 4 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions