תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

Bamidbor - Yeshayahu Schneller

Shovu'os - Moreinu Harav Gans Shlito

Noso - Eliyohu Lewin

Beha'aloscho - Aryeh Kahn

Shlach - Michael Friedman

Korach - Alexander Weil

Chukas - Mordechai Perlman

Bolock - Rav Don Ison

Pinchos - Boruch Heinemann

Matos Masei - Michoel Boruch Kernberg