תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

Breishis - Michael Friedman

Noach - Boruch Heinemann

Lech lecho - Michoel Kernberg

Vayeiro - Moshe Hamburger

Chayei Soroh - Aryeh Kahn

Toldos - Moreinu Horav Gans Shlito

Vayeitze - David Pakter

Vayishlach - Hechover Chayim Shmueli

Vayeishev - Rav Don Ison

Mikeitz (Chanukoh) - Binyomin Kotler

Vayigash - Mordechai Perlman

Vayechi - Yeshayahu Schneller