תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

Rosh Hashono 1st Day - Michoel Kernberg

Rosh Hashono 2nd Day - Michael Friedman

Ha'azinu (Shuvoh) - Eli Bloch

Yom Kippur - Aryeh Kahn

Sukkos 1st day - Yehudoh Dinkel

Shabbos Chol Hamo'ed Sukkos - Reuven Miletski

Simchas Torah - Moreh Moreinu Horav Gans Shlito