תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

Vayikro - Michael Friedman

Tzav - Yitzchok Freund

1st day Pesach - Moreinu Harav Gans Shlito

7th day Pesach - Louan Verdoner

Shmini - Aryeh Kahn

Tazria Metzoro - Rav Don Ison

Acharei Mos Kedoshim - Yeshayahu Schneller + Avrohom Hilel Sinason

Emor - Shoul Lupoliansky

Behar - Michoel Kernberg

Bechukosai - Louan Verdoner