תפילות מתקיימות בבית הכנסת בשבתות וביו"ט, וכמו כן בחנוכה בפורים בחוה"מ ובתעניות

 • מנחה בערב שבת או ערב יום טוב
  • בשבתות הקיץ: 30 דקות לפני השקיעה
  • בשבתות החורף: 20 דקות לפני השקיעה
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • שחרית בשבתות ויו"ט
  • כ-55 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • יוצאים מן הכלל: יו"ט ראשון של פסח, ושבועות
 • מנחה בשבתות ויו"ט
  • בשבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • ערבית במוצאי שבת או יום טוב
  • במוצ"ש: 10 דקות לאחר צאת השבת
  • במוצאי יו"ט: בזמן מוצאי יו"ט


דברים תשע"ט הדפסה דוא
שלישי, 13 אוגוסט 2019 19:03

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

מורה מורינו הרב שליט"א 7:04 7:59 7:40 8:43 5:55 8:27 אהבה, זולת, ממורבוך 6:54 8:07

ט' באב8:27 7:00 8:43 6:35 7:52 קרובות, קינות

שקיעה:

7:33

7:55

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 6:57 7:52 7:40 8:45 6:32 8:09 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:47 7:59

עקב מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:49 7:44 7:50 8:47 6:24 8:01
6:39 7:51

ראה ר"ח

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

6:41 7:36 7:45 8:49 6:16 7:52 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:31 7:42
שופטים ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:32 7:27 7:55 8:51 6:07 7:43
6:22 7:33

כי תצא

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:23 7:18 7:55 8:52 5:58 7:33
6:13 7:23

כי תבוא

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 6:14 7:09 7:55 8:53 5:49 7:24
6:04 7:14

נצבים

ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 6:04 6:59 8:00 8:54 5:39 7:15
5:54 7:05
א' דר"ה
6:12 7:02 6:15 תקיעה: 9:40~

5:35 ואח"כ תשליך


פיוטים 5:52
ב' דר"ה

7:00

מה טובו

6:15 תקיעה:10:00~ 5:45 7:01 פיוטים לא לפני:7:02 7:01
צום גדליה8:56 5:40 6:48
מוצאי צום:6:50

וילך שובה


5:55 6:50 7:55 8:57 5:30 7:06 יוצר אופן זולת 5:45 6:56
עדכון אחרון ב-שלישי, 13 אוגוסט 2019 19:20
 
«התחלההקודם12345678הבאסיום»

עמוד 1 של 8
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות