הדפסה דוא

בית הכנסת קהל עדת ישורון (בנוף רמות 73 ירושלים) נוסד בשנת ה'תשס ע"י מכון מורשת אשכנז. קהל עדת ישורון הינה קהילה מתפתחת, שמבוססת על שימור מנהגי אשכנז. הקהילה מונהגת ע"י מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א, שהתמנה לרב בית הכנסת בסתיו תשס"ז. בית הכנסת קהל עדת ישורון הינו המרכז הרוחני של חברי הקהילה, שמאוחדים ברצון לשמר את המסורת החיה ואוצרות העבר של יהדות אשכנז. בקהל עדת ישורון אנחנו פועלים ג"כ לחיזוק ולפרסום מנהגי אשכנז ברחבי העולם, ע"י הפורום שלנו, וע"י פרויקט הנוסח, שכבר השפיעו על יהודים רבים ברחבי העולם להתחבר עם המסורת היהודית - גרמנית שלהם.

לקריאה נוספת...
 
Newsletter #50 הדפסה דוא
רביעי, 27 דצמבר 2017 14:55
1) 10th of Teives

We welcome visitors from the GGBH on י' בטבת (Thursday) - please join us for the Davening.

Shacharis is at 7:00, Mincho is at 4:00 and Ma'ariv is at 5:08.

The location is 73 Nof Ramot (Wallenstein). Please call 052-761-1890 for directions, or click here.

For a detailed timetable, please click here.

 

2) New Kehilloh in Bayit Vegan

BH, a new Kehilloh has been opened in Bayit Vegan recently. We asked the local Gabboim to write a few words about it, and they wrote the following:

Bsiato DiShmayoh, on Parshas Chayei Sarah we started a minyan in Bayit VeGan. It is located in Rav Neuwirt's Yeshiva 'Chochmas Shlomo' on Rehov HaHida in the shul on the first floor ׳אהל משה׳. Initially we have services for Mincha on Erev Shabbos, Kabbolas Shabbos and Shabbos Maariv with a Drosho before Maariv. Mincho is at 30mins before Shkioh.

B"H it's a new but growing minyan with good Baalei Tefilloh, anyone who's interested is welcome to join us! Please feel free to be in touch via כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

3) Mazal Tov

Mazal Tov to Moreh Moreinu Harav and the Rebbetzin on the birth of their granddaughter.

Mazal Tov to R' and Mrs. Boruch Heinemann on the birth of their (first) grandson.

Mazal Tov to R' and Mrs. David Pakter on the birth of their grandson.

עדכון אחרון ב-ראשון, 28 ינואר 2018 23:10
 
Current News הדפסה דוא
שלישי, 10 דצמבר 2013 00:00

We would like to thank an anonymous donor who recently made a significant contribution as a partial sponsorship of this web site!

עדכון אחרון ב-שני, 30 דצמבר 2013 23:29
 
Newsletter #49 הדפסה דוא
שני, 11 דצמבר 2017 22:47

1) Davening on חנוכה:

Visitors to Jerusalem - please join us for Minyonim on חנוכה:

Shacharis is at 7:00, and Ma'ariv (beginning with candle-lighting) is at 5:45.

The location is 73 Nof Ramot (Wallenstein). Please call 052-761-1890 for directions, or click here.

For a detailed timetable, please click here.

 

2) Donations through credit card:

We now have the option of accepting donations to shul by credit card, through "Nedarim Plus". Yizkor or Yahrzeit pledges can be donated through this system.

Please click here for a direct link:

 

3) Mazal Tov:

Mazal Tov to R' and Mrs. Meir Erlanger on the wedding of their granddaughter.

Mazal Tov to Moreinu Rav Don Ison and Rebbetzin Ison on the birth of their grandson.

Mazal Tov to Moreh Moreinu Harav and the Rebbetzin on the birth of their grandson.

Mazal Tov to R' and Mrs. Menasheh Steiglitz on the birth and the Bris of their son.

Mazal Tov to R' and Mrs. Eli Bloch on the bringing of their son's Wimpel to shul.

עדכון אחרון ב-שני, 29 ינואר 2018 17:48
 
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות

התחברות