פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

 מורה מורינו הרב שליט"א 7:03 7:58 7:25 8:28 6:38 8:19  אהבה זולת ממורבוך 6:53 8:09

שבועות

הר"ר דוד היימן נ"י  7:15

8:05

מה טובו

8:00

9:08

גר"א

7:15 8:11 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 6:55 8:11

נשא

הר"ר דוד פקטר נ"י 7:08 8:03 7:30 8:25 6:43 8:25   6:58 8:15

בהעלתך

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

7:13 8:08 7:25 8:24 6:48 8:30   7:03 8:20

שלח מברכים

הר"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:16 8:11 7:25 8:23 6:51 8:34   7:06 8:24

קרח

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:20 8:15 7:25 8:23 6:55 8:37   7:10 8:27

חקת

ה"ר אהרן מושקט נ"י 7:22 8:17 7:25 8:24 6:57 8:40   7:12 8:30

בלק

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י  7:24

8:19

7:30 8:25 6:59 8:40    7:14 8:31

י"ז בתמוז

      7:00 8:25 7:00 8:13  סליחות  

שקיעה

7:53

מוצאי צום

8:19

פנחס מברכים

ה"ר דוד נחום מושינסקי נ"י 7:24

8:19

7:30 8:27 6:59 8:41  זולת 7:14 8:31 

מטות מסעי ר"ח

 ה"ר שלום יהודה ברונשוייג נ"י 7:23

8:18

7:30 8:30 6:58  8:39 יוצר אופן זולת 7:13 8:29 

דברים חזון

  7:20

8:15

7:30 8:33 6:10  8:46 אהבה זולת 7:10 8:26

ט' באב

    8:46 7:00 8:34 6:50 8:09 קרובות, קינות

שקיעה:

7:49

8:14

תיקון ליל שבועות יתקיים בשעה 11:00