פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה  ה"ר לוי ורדונר נ"י 6:25 7:15 6:15  

6:00 

  פיוטים 6:05 7:16
ב' דר"ה ה"ר מיכאל קרנברג נ"י  

7:13

מה טובו

6:15

תקיעה:

9:50~

5:45
ואח"כ תשליך  
7:14 פיוטים אחרי השעה:
7:16
7:14
צום גדליה         8:56 6:00 7:01     מוצאי צום:
7:03

האזינו שובה

מורה מורינו הרב שליט"א  6:06 7:01 7:55 8:54 5:41 7:16 אהבה, זולת, ממורבוך 5:56 7:06

יום כפור

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 1:30

כל נדרי:

6:13

ערבית:

7:03

אדון עולם:

6:25

המלך:

7:10

קריאת התורה:

11:20

מוסף:

12:15

מנחה:

3:20

נעילה:

5:20

שמות:

7:00

פיוטים וסליחות 5:53 7:03

א' דסוכות

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 5:57 6:52 7:50 8:55 6:32 7:07 יוצר אופן זולת קרובות 5:47 6:57

חוהמ"ס

 

    7:50 8:55-8:56 6:00 אחרי השיעור    שקיעה: 6:24 - 6:19  
הושענא רבה       7:45 8:56 5:48        

שמחת תורה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 5:48 6:43 7:30 חצות: 12:26  5:20 ואח"כ הקפות 6:49 יוצר אופן זולת גשם 5:38 6:49

בראשית

  5:50 6:45 7:55 8:58 5:15 6:51   5:30 6:41