פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 4:29 5:24 7:35 8:31 3:54 5:34
4:09 5:24

וארא מברכים

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:33 5:28 7:40 8:34 3:58 5:38
4:13 5:28

בא

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 4:39 5:34 7:40 8:35 4:04 5:44
4:19 5:34

בשלח

ה"ר פנחס קרנברג נ"י

4:45 5:40 7:40 8:36 4:10 5:50
4:25 5:40
יתרו ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 4:52 5:47 7:40 8:36 4:17 5:56
4:32 5:46

משפטים מברכים

מורה מורינו הרב שליט"א 4:58 5:53 7:40 8:35 4:23 6:02
4:38 5:52

תרומה

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:04 5:59 7:40 8:34 4:39 6:07
4:44 5:57

תצוה

ה"ר לוי ורדונר נ"י 5:10 6:05 7:35 8:31 4:35 6:13
4:50 6:03
כי תשא ה"ר אליהו הנל נ"י 5:16 6:11 7:30 8:27 4:41 6:18
4:56 6:08

ויקהל מברכים שקלים

מורינו הרב אייסן שליט"א 5:21 6:16 7:20 8:23 4:46 6:24 יוצר זולת קרובות מוסף 5:01 6:14
פקודי ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י 5:27 6:22 7:15 8:18 4:52 6:29 יוצר 5:07

6:19

ויקרא זכור


5:31 6:26 7:10 8:13 4:56 6:34 יוצר זולת קרובות 5:11 6:24