כ"ו תמוז July 24th

 

 

 

 

כ"ט תמוז July 27th

 

ג' אב July 30th

 

ז' אב August 3rd

 

ח' אב August 4th