הדפסה דוא

בית הכנסת קהל עדת ישורון נוסד בשנת ה'תשס ע"י מכון מורשת אשכנז. קהל עדת ישורון הינה קהילה מתפתחת, שמבוססת על שימור מנהגי אשכנז. הקהילה מונהגת ע"י מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א, שהתמנה לרב בית הכנסת בסתיו תשס"ז. בית הכנסת קהל עדת ישורון הינו המרכז הרוחני של חברי הקהילה, שמאוחדים ברצון לשמר את המסורת החיה ואוצרות העבר של יהדות אשכנז. בקהל עדת ישורון אנחנו פועלים ג"כ לחיזוק ולפרסום מנהגי אשכנז ברחבי העולם, ע"י הפורום שלנו, וע"י פרויקט הנוסח, שכבר השפיעו על יהודים רבים ברחבי העולם להתחבר עם המסורת היהודית - גרמנית שלהם.

לקריאה נוספת...
 
Newsletter #46 הדפסה דוא
חמישי, 22 ספטמבר 2016 07:39

1) New מחזור for יום כיפור:

We are very pleased to announce that the new מחזור on יום כיפור is available for sale. The מחזור follows the old Ashkenaz (FFAM) Nusach, (with footnotes throughout the whole מחזור for today's Nusach).

The מחזור was edited by Rabbi Avrohom Aumann, a member of our Beitar branch, and was published by Machon Moreshet Ashkenaz. It has הסכמות from Moreinu Rav Gans שליט"א, and from Rav Hamburger שליט"א (head of Machon Moreshet Ashkenaz).

It is available for 30 NIS, and for members of Ashkenaz communities, is available for a subsidized price of 10 NIS.

See advertisement below and click here for sample pages.

For more data, please write to כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת , or contact the editor at the following email:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


2) סליחות Minyan:
This year too, the סליחות Minyan will take place at "Mishkan Shraga - Ohel Adina", 10 Shivat Tziyon st. On the first day, סליחות will start at 6:10am, followed by Shacharis. For more details please call 0527611890

3) Mazal Tov:
Mazal Tov to R' and Mrs. Michoel Kernberg, on the birth of 2 granddaughters and a grandson.

Mazal Tov to R' and Mrs. Boruch Heinemann, on the wedding of their daughter, and on the Bar Mitzvoh of their son.

Mazal Tov to R' and Mrs. Chayim Ochs on the birth of their grandson.

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2016 07:44
 
Current News הדפסה דוא
שלישי, 10 דצמבר 2013 00:00

We would like to thank an anonymous donor who recently made a significant contribution as a partial sponsorship of this web site!

עדכון אחרון ב-שני, 30 דצמבר 2013 23:29
 
Newsletter #45 הדפסה דוא
שישי, 22 יולי 2016 00:00

1) Davening at י"ז בתמוז:

We are happy to welcome visitors to Jerusalem on  צום י"ז בתמוז (which falls this year on Sunday י"ח תמוז) – please join us for the Davening. Shacharis is at 7:00, Mincho is at 7:00 and Ma'ariv is at 8:06.

Shacharis will take place at Beis Ho'ovel (R' Michoel Kernberg) next to shul, at Ungwar 806/2.

Mincho and Ma'ariv will be at shul, 73 Nof Ramot (Wallenstein). For a map please click on this link.

Our detailed timetable can be found at this link.2) Yom Kippur Machzor:
IYH this year, R' Avrohom Aumann from our Beitar branch, will be publishing a Yom Kippur Machzor according to Minhag Ashkenaz. He requested to send our newslist the following words:

Dear friend,

We are happy to inform you that this coming year we are going to publish a new Machzor for Yom Kipur Nusach Ashkenaz with Hebrew commentary.

Currently there is no Hebrew commentary on the Ashkenaz Machzor for Yom Kippur, therefore it is quite hard to understand what one is saying.

That Machazor has many other virtues, for example: The Nusach has been corrected according to the old Machazorim, The structure of the Piyuttim is highlighted, all the Minhogim are included, and much more.

We need your donations for the publication!

The names of the donors and their relatives will be written in the Machazor.

The Zechus of hundreds of Jews that will Daven with Kavono will stand for the sponsors.

Tizku Lemitzvos

Avraam Aumann

His contact details are: Email address  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת , cellphone  number (+972)52-7135863

 

3) Mazal tov:
Mazal tov to Moreinu Harav and Rebitzin Gans, on the birth of their son, on the birth of their grandson, and on the engagement of their daughter!

Mazal tov to R' and Mrs. Mordechai Perlman on the Bar Mitzvoh of their son Moshe Chayim.

Mazal Tov to R' and Mrs. Menashe steiglitz on the birth of his son.
Mazal Tov to Moreinu Rav Don Ison and his wife on the birth of their granddaughter.
Mazal Tov to R' and Mrs. Moshe Yehudah Rosenwasser on the Bar Mitzvoh of their Grandson.


4) Condolences:
Condolences to R' Michoel Kernberg on the Petiroh of his mother, Mrs. Yehudis Breuer-Kernberg (nee Lunzer) on Friday. The Levayoh took place on Friday at 10:00 from Shamgar.המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

 

עדכון אחרון ב-רביעי, 21 ספטמבר 2016 20:51
 
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות

התחברות