תפילות מתקיימות בבית הכנסת בשבתות וביו"ט, וכמו כן בחנוכה בפורים בחוה"מ ובתעניות

 • מנחה בערב שבת או ערב יום טוב
  • בשבתות הקיץ: 30 דקות לפני השקיעה
  • בשבתות החורף: 20 דקות לפני השקיעה
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • שחרית בשבתות ויו"ט
  • כ45 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • יוצאים מן הכלל: יו"ט ראשון של פסח, ושבועות
 • מנחה בשבתות ויו"ט
  • בשבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • ערבית במוצאי שבת או יום טוב
  • במוצ"ש: 10 דקות לאחר צאת השבת
  • במוצאי יו"ט: בזמן מוצאי יו"ט


במדבר תשע"ז הדפסה דוא
שלישי, 23 מאי 2017 12:04

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:11 8:06 7:20 8:24 6:46 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:01 8:18

שבועות

מורה מורינו הרב שליט"א 7:24 8:14 8:00

הגר"א 9:06

7:24 8:21 יוצר אופן זולת קרובות 7:04 8:21

נשא

ה"ר פנחס קרנברג נ"י 7:15 8:10 7:25 8:23 6:50 8:33
7:05 8:23

בהעלתך

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

7:19 8:14 7:25 8:23 6:54 8:36
7:09 8:26

שלח מברכים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:22 8:17 7:25 8:23 6:57 8:39
7:12 8:29

קרח ר"ח

ה"ר דוד פקטר נ"י 7:23 8:18 7:25 8:25 6:58 8:41 יוצר אופן זולת 7:13 8:31

חקת

נתרם בעליום שם 7:24 8:19 7:30 8:27 6:59 8:41
7:14 8:31

בלק

ה"ר אברהם אונא נ"י 7:23 8:18 7:35 8:29 6:58 8:40
7:13 8:30

י"ז בתמוז
7:00 8:30 7:05 8:12

סיום הצום: 8:17
פנחס הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:21 8:16 7:35 8:32 6:56 8:37 זולת 7:11 8:27

מטות מסעי מברכים

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:18 8:13 7:40 8:35 6:53 8:33 זולת 7:08 8:23

דברים חזון


7:13 8:08 7:35 8:38 6:48 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:03 8:18

 
«התחלההקודם123456הבאסיום»

עמוד 1 של 6
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות