תפילות מתקיימות בבית הכנסת בשבתות וביו"ט, וכמו כן בחנוכה בפורים בחוה"מ ובתעניות

 • מנחה בערב שבת או ערב יום טוב
  • בשבתות הקיץ: 30 דקות לפני השקיעה
  • בשבתות החורף: 20 דקות לפני השקיעה
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • שחרית בשבתות ויו"ט
  • כ45 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • יוצאים מן הכלל: יו"ט ראשון של פסח, ושבועות
 • מנחה בשבתות ויו"ט
  • בשבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • ערבית במוצאי שבת או יום טוב
  • במוצ"ש: 10 דקות לאחר צאת השבת
  • במוצאי יו"ט: בזמן מוצאי יו"ט


שמות תשע"ז הדפסה דוא
רביעי, 18 ינואר 2017 12:03

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות מברכים ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 4:47 5:42 7:40 8:37 4:12 5:52
4:27 5:42
וארא ר"ח מורה מורינו הרב שליט"א 4:54 5:49 7:35 8:36 4:19 5:58 יוצר אופן זולת 4:34 5:48

בא

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

5:00 5:55 7:40 8:35 4:25 6:04
4:40 5:54
בשלח שירה, ט"ו בשבט ה"ר חיים קרנברג נ"י 5:06 6:01 7:35 8:33 4:31 6:09
4:46 5:59

יתרו

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 5:12 6:07 7:35 8:30 4:37 6:15
4:52 6:05

משפטים שקלים, מברכים

ה"ר דוד פקטר נ"י 5:18 6:13 7:25 8:26 4:43 6:20 יוצר זולת קרובות מוסף 4:58 6:10

תרומה

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:23 6:18 7:20 8:21 4:48 6:25 יוצר 5:03 6:15
תענית אסתר


7:00 8:18 5:00 6:07 סליחות שקיעה: 5:47

מוצאי צום: 6:09

תצוה זכור ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:28 6:23 7:15 8:16 4:53 6:30 יוצר זולת קרובות 5:08 6:20
פורים דמוקפין


7:00 8:15 1:30
קרובות

כי תשא פרה

ה"ה לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה בן לוי

5:33 6:28 7:10 8:11 4:58 6:35 יוצר זולת קרובות 5:13 6:25

ויקהל-פקודי החודש, מברכים

ה"ר אברהם הלל סיניסון נ"י 6:28 7:23 8:05 9:05 6:03 7:40 יוצר זולת קרובות מוסף 6:18 7:30
ןיקרא
6:33 7:28 8:00 8:59 6:08 7:45 יוצר 6:23

7:35

עדכון אחרון ב-רביעי, 18 ינואר 2017 18:02
 
«התחלההקודם123456הבאסיום»

עמוד 1 של 6
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות