תפילות מתקיימות בבית הכנסת בשבתות וביו"ט, וכמו כן בחנוכה בפורים בחוה"מ ובתעניות

 • מנחה בערב שבת או ערב יום טוב
  • בשבתות הקיץ: 30 דקות לפני השקיעה
  • בשבתות החורף: 20 דקות לפני השקיעה
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • שחרית בשבתות ויו"ט
  • כ45 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • יוצאים מן הכלל: יו"ט ראשון של פסח, ושבועות
 • מנחה בשבתות ויו"ט
  • בשבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • ערבית במוצאי שבת או יום טוב
  • במוצ"ש: 10 דקות לאחר צאת השבת
  • במוצאי יו"ט: בזמן מוצאי יו"ט


ויקרא תשע"ז הדפסה דוא
שני, 27 מרץ 2017 19:00

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:33 7:28 8:00 8:59 6:08 7:45 יוצר 6:23 7:35

צו הגדול

מורה מורינו הרב שליט"א 6:37 7:32 7:55 8:53 6:12 7:50 יוצר זולת קרובות 6:27 7:40

א' דפסח

ה"ר פנחס קרנברג נ"י

6:49

7:34

מה טובו

8:20 הגר"א 9:28 6:49 7:43 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:29 7:43
חוה"מ פסח


7:50 8:50-8:47 6:50 אחרי השיעור

שקיעה: 7:10-7:11

שבת חוה"מ פסח

ה"ר דוד פקטר נ"י 6:42 7:37 7:45 8:48 6:17 7:56 יוצר אופן זולת גאולה 6:32 7:46

ז' דפסח

ה"ר מרדכי פערלמאן נ"י 6:53

7:38

מה טובו

7:45 8:46 6:53 7:47 יוצר זולת קרובות 6:33 7:47

שמיני מברכים

ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 6:47 7:42 7:45 8:42 6:22 8:01
6:37 7:51
תזריע מצורע נתרם בעילום שם 6:52 7:47 7:40 8:37 6:27 8:06 זולת 6:42 7:56
אחרי מות קדושים מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:57 7:52 7:35 8:33 6:32 8:12 זולת 6:47 8:02
אמור הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:02 7:57 7:35 8:29 6:37 8:18 זולת 6:52 8:08

בהר בחוקותי מברכים

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:07 8:02 7:30 8:26 6:42 8:23 זולת 6:57 8:13

במדבר


7:11 8:06 7:20 8:24 6:46 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:01 8:18

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 28 מרץ 2017 15:10
 
«התחלההקודם123456הבאסיום»

עמוד 1 של 6
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות