תפילות מתקיימות בבית הכנסת בשבתות וביו"ט, וכמו כן בחנוכה בפורים בחוה"מ ובתעניות

 • מנחה בערב שבת או ערב יום טוב
  • בשבתות הקיץ: 30 דקות לפני השקיעה
  • בשבתות החורף: 20 דקות לפני השקיעה
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • שחרית בשבתות ויו"ט
  • כ45 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • יוצאים מן הכלל: יו"ט ראשון של פסח, ושבועות
 • מנחה בשבתות ויו"ט
  • בשבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
  • ביום טוב: 20 דקות לפני השקיעה
 • ערבית במוצאי שבת או יום טוב
  • במוצ"ש: 10 דקות לאחר צאת השבת
  • במוצאי יו"ט: בזמן מוצאי יו"ט


במדבר תשע"ח הדפסה דוא
שלישי, 15 מאי 2018 18:35

 

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 7:08 8:03 7:25 8:27 7:00
אהבה זולת ממורבוך 6:56 8:12

שבועות

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:00

8:06

מה טובו

8:00

9:08

גר"א

7:16 8:13 יוצר אופן זולת קרובות מוסף אחרי 8:12
8:13

נשא

מורה מורינו הרב שליט"א 7:10 8:05 7:30 8:24 6:45 8:27
7:00 8:17

בהעלתך

ה"ר יצחק פרוינד נ"י

7:15 8:10 7:25 8:23 6:50 8:32
7:05 8:22

שלח מברכים

ה"ר אריה קאהן נ"י 7:18 8:13 7:25 8:23 6:53 8:36
7:08 8:26

קרח

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:21 8:16 7:25 8:23 6:56 8:39
7:11 8:29

חקת

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:23 8:18 7:30 8:24 6:58 8:40
7:13 8:30

בלק

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:24 8:19 7:30 8:26 6:59 8:41
7:14 8:31

י"ז בתמוז נדחה
7:00 8:27 7:05 8:13 סליחות

מוצאי צום:

8:19

פנחס מברכים

ה"ר דוד פקטר נ"י 7:23 8:18 7:35 8:29 6:58 8:40 זולת 7:13 8:30

מטות מסעי

ה"ר מנשה שטיגליץ נ"י 7:22 8:17 7:35 8:32 6:57 8:38 זולת 7:12 8:28

דברים חזון


7:19 8:14 7:35 8:35 6:10 8:45 אהבה זולת ממורבוך 7:09 8:24

תשעה באב נדחה8:45 7:00 8:35 6:50 8:07 קרובות וקינות

שקיעה:

7:48

מוצאי צום:

8:12

עדכון אחרון ב-שלישי, 15 מאי 2018 19:15
 
«התחלההקודם1234567הבאסיום»

עמוד 1 של 7
 

ליצירת קשר:

כתובת דוא״ל: info@kayj.net
טל: +972-2-571-5824

מיקום בית הכנסת:
נוף רמות 73
ירושלים
ישראל

כתובת למשלוח דואר:
ת״ד 23288
ירושלים 91231
ישראל

תרומות