פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:08 8:03 7:20 8:25 7:00
אהבה, זולת, ממורבוך 6:58 8:15

שבועות

ה"ר אברהם אןנא נ"י

7:00 8:09 8:00 9:07 הגר"א 7:19 8:16 יוצר, אופן, זולת, קרובות אחרי 8:15 8:16
נשא מורה מורינו הרב שליט"א 7:13 8:08 7:30 8:24 6:48 8:30
7:03 8:20
בהעלותך הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:17 8:12 7:25 8:23 6:52 8:34
7:07 8:24
שלח מברכים

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה בן לוי ז"ל

7:20 8:15 7:25 8:23 6:55 8:37 7:10 8:27

קרח

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:22 8:17 7:30 8:24 6:57 8:40
7:12 8:30

חקת

ה"ר שלום מאיר ארלנגר נ"י 7:24 8:19 7:30 8:25 6:59 8:41
7:14 8:31

בלק

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה בן לוי ז"ל

7:24 8:19 7:30 8:28 6:59 8:41
7:14 8:31
י"ז בתמוז


7:00 8:28 7:10 8:13 סליחות

מוצאי צום:

8:19

פנחס מברכים הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:23 8:18 7:35 8:30 6:58 8:39 זולת 7:13 8:29

מטות מסעי

ה"ר ברוך היינמן נ"י 7:20 8:15 7:35 8:33 6:55 8:36 זולת 7:10 8:26
דברים חזון
7:16 8:11 7:35 8:36 6:06 8:50 אהבה, זולת, ממורבוך 7:06 8:21

תשעה באב8:50 7:15 8:37 6:55 8:05 קרובות, קינות שקיעה 7:45

מוצאי צום:

8:10

-