תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


ויקרא תשע"ח Print E-mail
Sunday, 18 March 2018 20:34

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא החודש ר"ח

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:32 6:27 7:10 8:12 4:57 6:35 יוצר, אופן, זולת, קרובות, מוסף 5:12

6:25

צו הגדול

מורה מורינו הרב שליט"א

6:27 7:22 8:05 9:06 6:02 7:39 יוצר זולת קרובות 6:17 7:29
א' דפסח ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:32

7:27

מה טובו

8:25

9:36

גר"א

6:07 7:44 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:22 7:34
חול המועד פסח

7:50 8:59-8:56 6:40 אחרי השיעור

7:03-7:05 שקיעה
ז' דפסח ה"ר מרדכי פרלמאן נ"י 6:46

7:31

מה טובו

7:55 8:55 6:36
יוצר זולת קרובות 6:26

שמיני

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 6:36 7:31 8:00 8:54 6:11 7:49
6:26 7:39

תזריע מצורע מברכים

ה"ר אריה קאהן נ"י 6:41 7:36 7:55 8:49 6:16 7:55
6:31 7:45

אחרי-מות קדושים

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 6:46 7:41 7:45 8:43 6:21 8:00 זולת 6:36 7:50
אמור מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:51 7:46 7:40 8:38 6:26 8:05 זולת 6:41 7:55
בהר

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

6:56 7:51 7:40 8:34 6:31 8:11 זולת 6:46 8:01

בחוקותי מברכים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:01 7:56 7:35 8:30 6:36 8:17 זולת 6:51 8:07

במדבר


7:08 8:03 7:25 8:27 7:00
אהבה זולת ממורבוך 6:56 8:12

שבועות


7:00

8:06

מה טובו

8:00

9:08

גר"א

7:16 8:13 יוצר אופן זולת קרובות מוסף אחרי 8:12
8:13
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 2 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions