תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


Ner Lamo'or Seifer Shmos 5772 Print E-mail
Saturday, 03 March 2012 17:48

Shmos - Michael Friedman

Voeiro - Alexander Weil

Bo - Moreinu Harav Gans Shlito

Beshalach - Shoul Lupolianski

Yisro - Dovid Pakter

Mishpotim - Yeshayahu Schneller

Trumoh - Aryeh Kahn

Tetzaveh - Eliyohu Lewin

Ki siso - Mordechai Perlman

Vayakheil Pekudei - Eli Bloch

Last Updated on Monday, 11 February 2013 01:14
 
«StartPrev123456789NextEnd»

Page 9 of 9
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions