תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


Ner Lamo'or Seifer Bamidbor 5773 Print E-mail
Sunday, 06 October 2013 17:44

Bamidbor - Yeshayahu Schneller

Shovu'os - Moreinu Harav Gans Shlito

Noso - Eliyohu Lewin

Beha'aloscho - Aryeh Kahn

Shlach - Michael Friedman

Korach - Alexander Weil

Chukas - Mordechai Perlman

Bolock - Rav Don Ison

Pinchos - Boruch Heinemann

Matos Masei - Michoel Boruch Kernberg

 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 7 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions