תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


דברים תשע״ד Print E-mail
Monday, 11 August 2014 05:38

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י

7:11

8:06

7:45

8:40

6:46

8:25

אהבה זולת אב הרחמים

7:01

8:15

ט' באב

 

 

8:08

7:15

8:41

6:45

#7:57

קרובות קינות

שקיעה
7:38

8:01

ואתחנן נחמו

ה"ר ישעיהו שנלר נ"י

7:05

8:00

7:45

8:43

6:40

8:18

 

6:55

8:08

עקב

מורה מורינו הרב שליט"א

6:58

7:53

7:50

8:45

6:33

8:10

 

6:48

8:00

ראה מברכין

ה"ר יצחק פרוינד נ"י

6:50

7:45

7:50

8:47

6:25

8:02

 

6:40

7:52

שופטים

ה"ר נתן שדמי נ"י
ה"ר אליהו אוסטרי נ"י

6:42

7:37

7:55

8:49

6:17

7:53

 

6:32

7:43

כי תצא

ה"ר ראובן שנלר נ"י

6:33

7:28

7:55

8:51

6:08

7:44

 

6:23

7:34

כי תבוא

ה"ר אברהם אונא נ"י

6:24

7:19

7:55

8:52

5:59

7:34

 

6:14

7:24

נצבים וילך

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

6:15

7:10

7:55

8:53

5:50

7:25

 

6:05

7:15

א' דראש השנה

 

6:18*

7:08

6:15

תקיעה
9:40~

5:40
ואח"כ
תשליך

 

 

5:58

 

ב' דראש השנה

 

 

מה טובו
7:06

6:15

תקיעה
10:00~

5:50

 

 

 

 

האזינו שובה

 

 

7:00

7:55

8:54

5:40

7:16

יוצר אופן זולת

5:55

7:06

* זמן מיוחד ליום טוב
# ראוי לקרוא קריאת שמע עוד פעם

Last Updated on Monday, 11 August 2014 06:26
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 6 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions