תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


Ner Lamo'or Seifer Shmos 5774 Print E-mail
Friday, 27 December 2013 08:31

Shmos - Michael Friedman

Voeiro - Avrohom Unna

Bo - Rafael Bachrach

Beshalach - Moreinu Harav Don Ison Shlit'o

Yisro - Dovid Pakter

Mishpotim - Louan Verdoner

Trumoh - Yeshayahu Schneller

Tetzaveh - Mordechai Perlman

Ki siso - Moreh Moreinu Harav Gans Shlito

Vayakheil - Aryeh Kahn

Pekudei - Michoel Kernberg

Last Updated on Monday, 03 March 2014 18:28
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 6 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions