תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


ויקרא תשע"ה Print E-mail
Thursday, 26 March 2015 08:36

 

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא ר"ח החודש

מורה מורינו הרב שליט"א 5:35 6:30 7:10 8:09 5:00 6:37 יוצר אופן זולת קרובות מוסף 5:15 6:27

צו הגדול

ה"ר אליהו הכהן אוסטרי נ"י

6:30 7:25 8:00 9:03 6:05 7:42 יוצר זולת קרובות 6:20 7:32
א' דפסח מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:34

7:29

מה טובו

8:25

9:34

גר"א

6:10 7:47 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:24 7:37
חול המועד פסח

7:50 8:56-8:53 6:45 אחרי השיעור

7:05-7:08 שקיעה
ז' דפסח ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 6:48

7:33

מה טובו

7:50 8:52 6:39
יוצר זולת קרובות 6:28

שמיני

ה"ר אריה קאהן נ"י 6:39 7:34 7:55 8:51 6:14 7:52
6:29 7:42

תזריע מצורע מברכים

ה"ר דוד יצחק פקטר נ"י 6:44 7:39 7:50 8:46 6:19 7:57
6:34 7:47

אחרי-מות קדושים

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 6:49 7:44 7:45 8:40 6:24 8:03 זולת 6:39 7:53
אמור ה"ר אליהו לוין נ"י 6:54 7:49 7:40 8:36 6:29 8:08 זולת 6:44

7:58

בהר

ה"ר אליעזר נחמיה יוסף קרנברג נ"י

ה"ר פנחס קרנברג נ"י

6:59 7:54 7:35 8:31 6:34 8:14 זולת 6:49 8:04

בחוקותי מברכים

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 7:04 7:59 7:30 8:28 6:39 8:20 זולת 6:54 8:10

במדבר


7:08 8:03 7:20 8:25 7:00
אהבה זולת 6:58 8:15

שבועות


7:00

8:09

מה טובו

8:00

9:07

גר"א

7:19 8:16 יוצר אופן זולת קרובות מוסף אחרי 8:15
8:16
Last Updated on Sunday, 29 March 2015 09:49
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 5 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions