תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


בראשית תשע"ו Print E-mail
Thursday, 08 October 2015 16:24

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכין

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 5:59 6:54 8:00 8:56 5:24 7:00 יוצר אופן זולת 5:39 6:50

נח

מורה מורינו הרב שליט"א 5:51 6:46 8:00 8:58 5:16 6:52
5:31 6:42

לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י                   לע"נ דניאל שלמה בן לוי ז"ל

5:43 6:38 8:05 9:00 5:08 6:44
5:23 6:34
וירא ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:37 5:32 7:05 8:02 4:02 5:38
4:17 5:28

חיי שרה מברכין

ה"ר אריה קאהן נ"י 4:31 5:26 7:10 8:04 3:56 5:33
4:11 5:23
תולדות ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י 4:26 5:21 7:10 8:07 3:51 5:29 4:06 5:19

ויצא

ה"ר דוד פקטר נ"י 4:23 5:18 7:15 8:11 3:48 5:26
4:03 5:16

וישלח

ה"ר משה פליישמן נ"י 4:21 5:16 7:20 8:14 3:46 5:24
4:01 5:14

וישב מברכין

ה"ר חיים אקס נ"י 4:20 5:15 7:20 8:18 3:45 5:24
4:00 5:14
חנוכה

5:45 7:00 8:20-23 

מקץ חנוכה ר"ח

ה"ר בנימין קוטלר נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:16

5:16 7:20 8:22 3:46 5:13 יוצר אופן מאורה זולת 4:01 5:16

ויגש

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 4:23 5:18 7:30 8:26 3:48 5:13
4:01 5:16

י' בטבת
7:00 8:28 4:00 5:05

מוצאי צום:

5:09

ויחי

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 4:27 5:22 7:35 8:30 3:52 5:32
4:07 5:22

שמות

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:31 5:26 7:35 8:33 3:56 5:36
4:11 5:26

-

Last Updated on Thursday, 08 October 2015 16:47
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 5 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions