תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


שמות תשע"ה Print E-mail
Saturday, 10 January 2015 20:59

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 4:37 5:32 7:40 8:35 4:02 5:42 4:17 5:32

וארא מברכים

הבה"ח אליהו הנל נ"י

4:43

5:38

7:40

8:36

4:08

5:48

 

4:23

5:38

בא הבה"ח אליהו הנל נ"י 4:50 5:45 7:40 8:37 4:15 5:54 4:30 5:44
בשלח ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 4:56 5:51 7:40 8:36 4:21 6:00 4:36 5:50
יתרו ה"ר אליעזר נחמיה קרנברג נ"י 5:02 5:57 7:40 8:34 4:27 6:06 4:42 5:56

משפטים

שקלים מברכים

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:08 6:03 7:30 8:32 4:33 6:11 יוצר, זולת, קרובות, מוסף 4:48 6:01
תרומה ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 5:14 6:09 7:25 8:28 4:39 6:17 יוצר 4:54 6:07

תצוה

זכור

מורה מורינו הרב שליט"א 5:20 6:15 7:25 8:24 4:45

6:22

יוצר, זולת, קרובות 5:00 6:12
תענית אסתר


7:00 8:22 4:55

6:03

ראוי לקרוא שוב קר"ש

סליחות

מוצאי צום:

6:05

פורים (יום ו') 6:15 6:15 8:20 5:25 6:20 קרובות
כי תשא ה"ר מרדכי פערלמאן נ"י

5:25

6:20 7:20 8:19 4:50 6:27 יוצר 5:05 6:17

ויקהל פקודי

פרה מברכים

ה"ר שלום מאיר ארלנגר נ"י 5:30 6:25 7:15 8:14 4:55 6:32 יוצר, זולת, קרובות 5:10 6:22
ויקרא ר"ח החודש 5:35 6:30 7:10 8:09 5:00

6:37

יוצר, זולת, קרובות, מוסף 5:15 6:27
Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:34
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 5 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions