תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


ויקרא תשע"ז Print E-mail
Monday, 27 March 2017 19:00

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

ויקרא

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:33 7:28 8:00 8:59 6:08 7:45 יוצר 6:23 7:35

צו הגדול

מורה מורינו הרב שליט"א 6:37 7:32 7:55 8:53 6:12 7:50 יוצר זולת קרובות 6:27 7:40

א' דפסח

ה"ר פנחס קרנברג נ"י

6:49

7:34

מה טובו

8:20 הגר"א 9:28 6:49 7:43 יוצר אופן זולת גאולה טל 6:29 7:43
חוה"מ פסח


7:50 8:50-8:47 6:50 אחרי השיעור

שקיעה: 7:10-7:11

שבת חוה"מ פסח

ה"ר דוד פקטר נ"י 6:42 7:37 7:45 8:48 6:17 7:56 יוצר אופן זולת גאולה 6:32 7:46

ז' דפסח

ה"ר מרדכי פערלמאן נ"י 6:53

7:38

מה טובו

7:45 8:46 6:53 7:47 יוצר זולת קרובות 6:33 7:47

שמיני מברכים

ה"ר ישעיהו שנלר נ"י 6:47 7:42 7:45 8:42 6:22 8:01
6:37 7:51
תזריע מצורע נתרם בעילום שם 6:52 7:47 7:40 8:37 6:27 8:06 זולת 6:42 7:56
אחרי מות קדושים מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:57 7:52 7:35 8:33 6:32 8:12 זולת 6:47 8:02
אמור הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:02 7:57 7:35 8:29 6:37 8:18 זולת 6:52 8:08

בהר בחוקותי מברכים

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:07 8:02 7:30 8:26 6:42 8:23 זולת 6:57 8:13

במדבר


7:11 8:06 7:20 8:24 6:46 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:01 8:18

 

Last Updated on Tuesday, 28 March 2017 15:10
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions