תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


שמות תשע"ז Print E-mail
Wednesday, 18 January 2017 12:03

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות מברכים ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 4:47 5:42 7:40 8:37 4:12 5:52
4:27 5:42
וארא ר"ח מורה מורינו הרב שליט"א 4:54 5:49 7:35 8:36 4:19 5:58 יוצר אופן זולת 4:34 5:48

בא

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

5:00 5:55 7:40 8:35 4:25 6:04
4:40 5:54
בשלח שירה, ט"ו בשבט ה"ר חיים קרנברג נ"י 5:06 6:01 7:35 8:33 4:31 6:09
4:46 5:59

יתרו

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 5:12 6:07 7:35 8:30 4:37 6:15
4:52 6:05

משפטים שקלים, מברכים

ה"ר דוד פקטר נ"י 5:18 6:13 7:25 8:26 4:43 6:20 יוצר זולת קרובות מוסף 4:58 6:10

תרומה

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:23 6:18 7:20 8:21 4:48 6:25 יוצר 5:03 6:15
תענית אסתר


7:00 8:18 5:00 6:07 סליחות שקיעה: 5:47

מוצאי צום: 6:09

תצוה זכור ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:28 6:23 7:15 8:16 4:53 6:30 יוצר זולת קרובות 5:08 6:20
פורים דמוקפין

6:20 7:00 8:15 1:30
קרובות

כי תשא פרה

ה"ה לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה בן לוי

5:33 6:28 7:10 8:11 4:58 6:35 יוצר זולת קרובות 5:13 6:25

ויקהל-פקודי החודש, מברכים

ה"ר אברהם הלל סיניסון נ"י 6:28 7:23 8:05 9:05 6:03 7:40 יוצר זולת קרובות מוסף 6:18 7:30
ויקרא
6:33 7:28 8:00 8:59 6:08 7:45 יוצר 6:23

7:35

Last Updated on Monday, 27 March 2017 19:18
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions