תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


תשרי תשע"ח Print E-mail
Sunday, 17 September 2017 19:01

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה מורה מורינו הרב שליט"א 6:23 7:13

6:15

תקיעה: ~9:40

8:53 5:45 ואח"כ תשליך
פיוטים 6:03

ב' דר"ה

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:45

מה טובו 7:11

6:15

תקיעה: ~10:00

8:53 5:55
פיוטים לא לפני:7:13

האזינו שובה

ה"ר דוד פקטר נ"י 5:55 7:05 7:55 8:54 5:45 7:21 יוצר אופן זולת 6:00 7:11
צום גדליה8:54 5:50 6:57

מוצאי צום: 7:00

יום כפור

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 1:30

כל נדרי 6:11

ערבית

7:01

אדון עולם

6:25

המלך

7:05

קריאת התורה

11:15

מוסף

12:10

מנחה

3:20

נעילה

5:20

7:00 פיוטים וסליחות 5:51 7:01

א' דסוכות

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:05

מה טובו 6:50

7:55 8:56 6:05 6:55 יוצר אופן זולת קרובות 5:45 6:55

חול המועד סוכות7:50 8:56-8:57 5:55 אחרי השיעור
שקיעה: 6:19-6:17
שבת חוהמ"ס ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 5:52 6:47 7:55 8:56 5:27 7:03 יוצר זולת קהלת 5:42 6:53

הושענא רבה


7:45 8:57 5:56

שמחת תורה

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:56 מה טובו 6:41 7:30 חצות: 12:25

5:20

ואח"כ הקפות

6:47 יוצר אופן זולת גשם 5:36 6:47

בראשית מברכים


5:54 6:49 7:55 8:57 5:19 6:54 יוצר אופן זולת 5:34 6:44

נח ר"ח

5:46 6:41 8:00 8:59 5:11 6:47 יוצר אופן זולת 5:26 6:37
Last Updated on Monday, 18 September 2017 16:41
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions