תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


בראשית תשע"ח Print E-mail
Wednesday, 18 October 2017 07:14

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 5:54 6:49 7:55 8:57 5:19 6:54 יוצר, אופן, זולת, אלוקיכם 5:34 6:44
נח ר"ח מורה מורינו הרב שליט"א 5:46 6:41 8:00 8:59 5:11 6:47 יוצר, אופן, זולת, אלוקיכם 5:26 6:37
לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ דניאל שלמה ז"ל בן לוי

5:39 6:34 8:05 9:01 5:04 6:40 5:19 6:30
וירא ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 4:33 5:28 7:05 8:03 3:58 5:34 4:13 5:24
חיי שרה ה"ר יהודה אייסן נ"י 4:28 5:23 7:10 8:06 3:53 5:30 4:08 5:20
תולדות מברכים מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:24 5:19 7:15 8:10 3:49 5:27 4:04 5:17
ויצא ה"ר דוד פקטר נ"י 4:21 5:16 7:15 8:13 3:46 5:25 4:01 5:15
וישלח ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 4:20 5:15 7:20 8:17 3:45 5:24 4:00 5:14
וישב ה"ר אהרן רבי נ"י 4:20 5:15 7:25 8:21 3:45 5:25 4:00 5:15
חנוכה 5:45 7:00 8:23-8:27
מקץ מברכים חנוכה ה"ר בנימין קוטלר נ"י

הדלקת נרות חנוכה:

4:17

5:17 7:25 8:25 3:47 5:14 יוצר, מאורה, זולת, אלוקיכם 4:02 5:17
ויגש ה"ר אריה קאהן נ"י 4:25 5:20 7:30 8:28 3:50 5:30 4:05 5:20
י' בטבת יום ה' 7:00 8:31 4:00

5:08

ראוי לקרוא שוב קר"ש

סליחות מוצאי צום: 5:13
ויחי ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 4:29 5:24 7:35 8:32 3:54 5:34 4:09 5:24
שמות 4:34 5:29 7:40 8:34 3:59 5:39 4:14 5:29
Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 07:32
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions