תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


דברים תשע"ז Print E-mail
Monday, 24 July 2017 20:17

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:13 8:08 7:35 8:38 6:48 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:03 8:18

תשעה באב8:11 7:15 8:40 6:45 8:00 קרובות קינות שקיעה: 7:41 מוצאי צום: 8:05

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:08 8:03 7:40 8:41 6:43 8:22 יוצר אופן זולת 6:58 8:12
עקב מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:01 7:56 7:50 8:44 6:36 8:14
6:51 8:04

ראה מברכים

ה"ר דוד פקטר נ"י 6:54 7:49 7:50 8:46 6:29 8:06
6:44 7:56

שופטים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:46 7:41 7:50 8:48 6:21 7:58
6:36 7:48

כי תצא

ה"ר ראובן מילצקי נ"י 6:38 7:33 7:55 8:50 6:13 7:49
6:28 7:39
כי תבוא ה"ר ראובן שנלר נ"י 6:29 7:24 7:55 8:51 6:04 7:39
6:19 7:29
נצבים וילך ה"ר יהודה אייסן נ"י 6:19 7:14 7:55 8:52 5:54 7:30
6:09 7:20
א' דר"ה
6:23 7:13 6:15 תקיעה: ~9:40 5:45 ואח"כ תשליך
6:03

ב' דר"ה


5:45 מה טובו 7:11 6:15 תקיעה: ~10:00 5:55

לא לפני: 7:13

האזינו שובה


5:55 7:05 7:55
5:45 7:21 יוצר אופן זולת 6:00 7:11
צום גדליה
5:50 6:57

מוצאי צום: 7:00

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 07:33
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions