תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב


במדבר תשע"ז Print E-mail
Tuesday, 23 May 2017 12:04

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 7:11 8:06 7:20 8:24 6:46 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:01 8:18

שבועות

מורה מורינו הרב שליט"א 7:24 8:14 8:00

הגר"א 9:06

7:24 8:21 יוצר אופן זולת קרובות 7:04 8:21

נשא

ה"ר פנחס קרנברג נ"י 7:15 8:10 7:25 8:23 6:50 8:33
7:05 8:23

בהעלתך

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

7:19 8:14 7:25 8:23 6:54 8:36
7:09 8:26

שלח מברכים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:22 8:17 7:25 8:23 6:57 8:39
7:12 8:29

קרח ר"ח

ה"ר דוד פקטר נ"י 7:23 8:18 7:25 8:25 6:58 8:41 יוצר אופן זולת 7:13 8:31

חקת

נתרם בעילום שם 7:24 8:19 7:30 8:27 6:59 8:41
7:14 8:31

בלק

ה"ר אברהם אןנא נ"י 7:23 8:18 7:35 8:29 6:58 8:40
7:13 8:30

י"ז בתמוז
7:00 8:30 7:05 8:12

סיום הצום: 8:17
פנחס הבה"ח אליהו הנל נ"י 7:21 8:16 7:35 8:32 6:56 8:37 זולת 7:11 8:27

מטות מסעי מברכים

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 7:18 8:13 7:40 8:35 6:53 8:33 זולת 7:08 8:23

דברים חזון


7:13 8:08 7:35 8:38 6:48 8:28 אהבה זולת ממורבוך 7:03 8:18

Last Updated on Monday, 24 July 2017 19:47
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 3 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions