דברים תשע"ט Print E-mail
Tuesday, 13 August 2019 19:03

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

מורה מורינו הרב שליט"א 7:04 7:59 7:40 8:43 5:55 8:27 אהבה, זולת, ממורבוך 6:54 8:07

ט' באב8:27 7:00 8:43 6:35 7:52 קרובות, קינות

שקיעה:

7:33

7:55

ואתחנן נחמו

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 6:57 7:52 7:40 8:45 6:32 8:09 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:47 7:59

עקב מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:49 7:44 7:50 8:47 6:24 8:01
6:39 7:51

ראה ר"ח

מורינו הרב דן אייסן שליט"א

6:41 7:36 7:45 8:49 6:16 7:52 יוצר אופן זולת אלוקיכם 6:31 7:42
שופטים ה"ר פנחס קרנברג נ"י 6:32 7:27 7:55 8:51 6:07 7:43
6:22 7:33

כי תצא

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 6:23 7:18 7:55 8:52 5:58 7:33
6:13 7:23

כי תבוא

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 6:14 7:09 7:55 8:53 5:49 7:24
6:04 7:14

נצבים

ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 6:04 6:59 8:00 8:54 5:39 7:15
5:54 7:05
א' דר"ה
6:12 7:02 6:15 תקיעה: 9:40~

5:35 ואח"כ תשליך


פיוטים 5:52
ב' דר"ה

7:00

מה טובו

6:15 תקיעה:10:00~ 5:45 7:01 פיוטים לא לפני:7:02 7:01
צום גדליה8:56 5:40 6:48
מוצאי צום:6:50

וילך שובה


5:55 6:50 7:55 8:57 5:30 7:06 יוצר אופן זולת 5:45 6:56
יום כפור
1:30

כל נדרי:

6:00

ערבית:

6:50

אדון עולם:

6:20

המלך:

7:00

קריאת התורה:

11:10

מוסף:

12:05

מנחה:

3:10

נעילה:

5:10

שמות:

6:50

פיוטים וסליחות 5:40 6:51
Last Updated on Sunday, 06 October 2019 20:38
 
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions