בראשית תשע"ט Print E-mail
Thursday, 11 October 2018 17:53

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:04 6:59 7:55 8:56 5:29 7:04 יוצר אופן זולת 5:44 6:54

נח

מורה מורינו הרב שליט"א 5:55 6:50 8:00 8:57 5:20 6:56
5:35 6:46

לך לך

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י

5:47 6:42 8:05 8:59 5:12 6:48
5:27 6:38
וירא ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:40 6:35 8:05 9:01 5:05 6:41
5:20 6:31

חיי שרה מברכים

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 4:34 5:29 7:05 8:03 3:59 5:35
4:14 5:25

תולדות

ה"ר משה צבי פליישמן נ"י 4:28 5:23 7:10 8:06 3:53 5:31
4:08 5:21

ויצא

ה"ר יצחק פרוינד נ"י 4:24 5:19 7:15 8:09 3:49 5:27
4:04 5:17
וישלח ה"ר בנימין קוטלר נ"י 4:22 5:17 7:15 8:12 3:47 5:25
4:02 5:15

וישב מברכים

ה"ר יהודה בלוך נ"י 4:20 5:15 7:20 8:16 3:45 5:24
4:00 5:14
חנוכה

5:45 7:00 8:17 - 8:21 

מקץ חנוכה ר"ח

משפחת לדרמן הי"ו

הדלקת נרות חנוכה

4:15

5:15 7:15 8:20 3:45 5:12 יוצר אופן מאורה זולת 4:00 5:15
ויגש ה"ר אריה קאהן נ"י 4:22 5:17 7:30 8:24 3:47 5:27
4:02

5:17

י' בטבת
7:00 8:26 4:00 5:03 סליחות
מוצאי צום: 5:07

ויחי

ה"ר ברוך היינמן נ"י 4:25 5:20 7:30 8:28 3:50 5:30
4:05 5:20

שמות


4:29 5:24 7:35 8:31 3:54 5:34
4:09 5:24

 

Last Updated on Thursday, 11 October 2018 19:07
 
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions