שמות תשע"ח Print E-mail
Wednesday, 03 January 2018 18:08

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות ה"ר מנשה שטיגליץ נ"י 4:34 5:29 7:40 8:34 3:59 5:39 4:14 5:29

וארא מברכים

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 4:40 5:35 7:40 8:36 4:05 5:45
4:20 5:35

בא

מורה מורינו הרב שליט"א

4:46 5:41 7:40 8:37 4:11 5:51
4:26 5:41

בשלח שירה

נתרם בעילום שם 4:53 5:48 7:35 8:36 4:18 5:57
4:33 5:47

יתרו

ה"ר דוד פקטר נ"י 4:59 5:54 7:40 8:35 4:24 6:03
4:39 5:53

משפטים שקלים מברכים

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 5:05 6:00 7:30 8:33 4:30 6:08 יוצר, זולת, קרובות, מוסף 4:45 5:58

תרומה

ה"ר אריה קאהן נ"י 5:11 6:06 7:30 8:30 4:36 6:14 יוצר 4:51 6:04

תצוה זכור

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 5:17 6:12 7:25 8:26 4:42 6:19 יוצר, זולת, קרובות 4:57 6:09
תענית אסתר

7:00 8:24 4:55 6:00 סליחות
מוצאי צום: 6:03
פורים דמוקפין
6:10 6:30 8:23 5:22 6:17 קרובות

כי תשא

ה"ר יעקב אלבז נ"י 5:22 6:17 7:20 8:22 4:47 6:25 יוצר 5:02 6:15

ויקהל פקודי פרה מברכים

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 5:27 6:22 7:15 8:17 4:52 6:30 יוצר, זולת, קרובות 5:07 6:20

ויקרא החודש ר"ח


5:32 6:27 7:10 8:12 4:57 6:35 יוצר, אופן, זולת, קרובות, מוסף 5:12

6:25

Last Updated on Saturday, 03 February 2018 22:24
 
 

Contact Us:

E-mail: info@kayj.net
Phone: +972-2-571-5824

Shul location:
73 Nof Ramot
Jerusalem
Israel

Mailing address:
P.O.B. 23288
Jerusalem 91231
Israel

Contributions